Home > Digibon > Jak začít používat Digibon?

Jak začít používat Digibon?

Doplňková aplikace Digibon nahradí klasické bony v podobě papírových účtenek a pomáhá sledovat aktuální stav objednávek. A díky tomu se také váš řidič dozví, že je nějaká objednávka připravena k rozvozu a pokud budete chtít, může se tuto informaci dozvědět i zákazník.

Nastavení

1. Chcete začít používat Digibon? Kontaktujte naši podporu na telefonu +420 606 626 207 nebo e-mailem podpora@adaptee.cz. Nejprve vám totiž funkcionalitu musíme zapnout.
2. V CMS -> levé menu modul Aplikace -> Digibon zapněte Digibon. Jen tak totiž bude aplikace správně fungovat s aplikací Driver.


 

3. V CMS -> Nabídka produktů -> Produkty si v editaci u každého produktu v záložce Nastavení zvolte stanoviště Digibonu. Tedy komu se má produkt zobrazit. Vybírat můžete ze stanovišť Kuchyň, Picker, Manažer, případně si další vytvořit ručně. O stanovišti Zákazník se zmíníme v dalším bodu.


 

4. Pokud používáte naši pokladnu, je třeba nastavit Terminál tak, aby se objednávky vždy dostaly do stavu „V přípravě". Terminál -> Nastavení -> Nastavení pokladny -> Po vytvoření objednávku zařadit -> Do přípravy. Jak Digibon použít

1. Digibon spustíte v prohlížeči na adrese https://digibon.adaptee.cz/. Přihlásíte se stejným ID licence a heslem, jaké používáte v Terminálu. Pokud si nejste jistí, přihlášení najdete na úvodní straně CMS.
2. V Terminálu objednávku přijměte tak, jak jste zvyklí. Pokud máte nastavený automatický příjem, tento krok vynechejte.
3. Do Digibonu se vám v tuto chvíli dostanou objednávky ze všech zdrojů, které používáte (webová, pokladní, telefonická, z objednávkových agregátorů, apod.). 
4. Úvodní obrazovka Digibonu:
                      1. Název licence
                      2. Volba stanoviště
                      3. Archiv. Pokud jste v Archivu, zobrazí se možnost Aktivních objednávek.
                      4. Objednávky podle typu doručení. Defaultně se zobrazují všechny objednávky.


 

5. V šedém proužku vidíte zleva:
          - odpočet do času doručení, 
          - z jakého zdroje přišla (tato vzorová je z webu), 
          - jaký je způsob jejího doručení, 
          - do kdy má být objednávka doručena, 
          - po klinutí na íčko zjistíte jméno zákazníka, telefon, případně doručovací adresu, 
          - vedle íčka se pak nachází číslo objednávky. 

6. Ve žlutém proužku vidíte název rozvozové zóny.

7. V další části se zobrazují produkty, které si zákazník objednal, případně i přidané / odebrané přísady. Produkty, které se zobrazují nad čarou jsou ty, které se připravují na daném stanovišti. Vpravo od konkrétního z nich je vždy počet chystaných kusů. Pod čarou jsou pak ostatní produkty, které jsou součástí objednávky. Tím pádem pak mají všechna stanoviště povědomí o tom, co všechno do objednávky patří.

8. Po kliknutí na tlačítko „Hodit do přípravy" začnete na daném stanovišti objednávku připravovat. Neznamená to ale, že se objednávka dostane do stavu „V přípravě" na všech stanovištích. Každé stanoviště řeší průchod objednávky samostatně.


Stanoviště Picker

1. Picker jako jediný vidí čtyři stavy, kterými projde objednávka: Nové, V přípravě, Jídlo je připraveno, Nachystáno k předání.
1.1 Stanoviště Nové: Do tohoto stavu se dostane objednávka, která je obsluhou přijata v Terminálu (nebo automaticky přijata, pokud je tak nastaveno). Po kliknutí na tlačítko „Hodit do přípravy" se dostane do stavu „V přípravě".      
1.2 Jakmile se objednávka dostane do stavu „V přípravě", můžete s ní pracovat. Pokud Picker nachystá svoji část objednávky, klikne na modré „+". 
 


1.3 Pokud je objednávka na všech stanovištích hotová, je možné ji zkompletovat.
 

1.4 Ve sloupečku „Nachystáno k předání" jsou objednávky, které se předají kurýrovi nebo vydají zákazníkovi. 


Stanoviště Kuchyň

Stanoviště Kuchyň má dva stavy, ve kterých se objednávka nachází: „Nová" a „V přípravě". Po kliknutí na tlačítko „Hodit do přípravy" se dostane do stavu „V přípravě" a kompletuje se pomocí modrého „+". Po vyřízení dané části objednávky se stanoviště zmizí. Na našem příkladu je vidět, že Picker už Kofolu nachystal a čeká se na dodělání burgeru.

 

Stanoviště Zákazník

Na Infoboardu zákazník uvidí, v jaké fázi se nachází jeho objednávka.

 

 

Upozornění:

1. Picker vždy vidí i produkty, které nejsou zařazeny na jeho stanoviště. Je to dáno tím, že ve většině případů kompletuje objednávku a předává řidiči nebo zákazníkovi. Proto musí mít přehled o tom, v jaké fázi se objednávka nachází.