Home > FAQ > Driver > Aplikace Adaptee Gastro Driver vyžaduje PIN pro spuštění, kde ho najdu?

Aplikace Adaptee Gastro Driver vyžaduje PIN pro spuštění, kde ho najdu?

PIN k jednotlivým řidičům najdete v CMS, v modulu “Adaptee Driver -> Řidiči". V této sekci také zakládáte nové řidiče a přidělujete jim jejich unikátní PIN.