Home > Instalace > Nastavení poštovního klienta

Nastavení poštovního klienta

Pro nastavení e-mailového klienta potřebujete znát:

Uživatelské jméno: Vaše celá emailová adresa pro kterou bude klient nastaven (př. moje.jmeno@domena.cz)
Heslo: ke konkrétnímu e-mailu
Server příchozí pošty: mail.stable.cz
Server odchozí pošty: smtp.stable.cz
Port pro příchozí poštu: 143 – IMAP, 110 – POP3, 995 – POP3S, 993 – IMAPS

Port pro odchozí poštu: 25 – PLAIN, STARTTLS, 366 – PLAIN, STARTTLS, 465 – SSL, 587 – STARTTLS

Odchozí server požaduje ověření: zaškrtnout