Home > Instalace > Instalace ovladačů USB tiskárny pro Windows (Windows 7 a novější)

Instalace ovladačů USB tiskárny pro Windows (Windows 7 a novější)

 1. Tiskárnu připojit přes USB k počítači a zapněte ji.
 2. Na stránce https://zadig.akeo.ie/ stáhnout poslední verzi programu zadig, který slouží k snadné instalaci USB ovladačů na Windows. Pustit program zadig.exe.


   
 3. V Options zvolit možnost List All Devices.


   
 4. Poté ze seznamu zařízení vybrat zařízení vaší tiskárny, zkontrolovat vybraný ovladač WinUSB a spustit instalaci ovladače volbou Instal WCID Driver nebo Replace Driver.


   
 5. Poté ve webové aplikaci Terminál v Nastavení zvolit možnost párování tiskárny.


   
 6. Zvolit jako typ připojení USB.


   
 7.  Z nabídky prohlížeče vybrat tiskárnu a povolit její použití. Pokud není jasné, která konkrétní tiskárna to je, doporučujeme vypnout a zapnout tlačítkem na tiskárně. 


   
 8.  Poté je tiskárna spárována.