Home > Terminál > Terminál se stavy "Nové", "V přípravě" a "Archiv"

Terminál se stavy "Nové", "V přípravě" a "Archiv"

Novinka v terminálu sleduje celý proces objednávky od přijetí, až po její doručení. Zároveň jsme zapracovali na větším propojení návazných aplikací. Lépe tedy s objednávkami pracuje aplikace Driver a nově i Digibon.

1. Sledujeme celý proces objednávky. Nekončí tedy v okamžiku potvrzení zákazníkovi, ale až po jejím doručení.
Nově máme proces rozdělený na objednávky “Nové”, “V přípravě” a “Archiv.”

Do stavu “Nové” chodí objednávky v případě, že máte nastaveno “Automaticky přijímat objednávky” nebo přijímáte objednávky ručně. Pokud máte nastaveno “Automaticky přijímat objednávky” a zároveň “Automaticky objednávky zařadit do přípravy a automatický tisk”, objednávky se dostanou až do stavu “V přípravě.” Po doručení objednávky přejde do stavu “Archiv.”
Vaše aktuální nastavení zjistíte v CMS-> po kliknutí vpravo na svůj alias-> Nastavení Gastro-> záložka Nastavení aplikace.


 

2. V okamžiku, kdy si řidič přiřadí objednávku do svého rozvozu, je v terminálu ve stavu “Doručovaná.”
Obsluha v terminálu vidí, který konkrétní řidič objednávku veze. Toto lze zobrazit přímo u objednávky, ale také na mapě.


 

3. Aby bylo možné dokončit celý proces, je potřeba objednávku označit jako “Doručenou” nebo “Nedoručenou”.
Toto může udělat řidič přímo po doručení v aplikaci Driver. Pokud aplikaci nepoužívá, může stav změnit obsluha v terminálu. Obě akce se následně promítnou i do uzávěrky terminálu.


4. Z terminálu a v Driverovi jde změnit způsob platby objednávky.
Pokud se při převzetí objednávky zákazník rozhodne platit jinak, než uvedl, je možné platbu operativně změnit.

4.1.1. V terminálu v detailu objednávky klikněte na tři tečky a zvolte “Změnit způsob dopravy”.4.1.2. Zobrazí se nabídka dostupných typů plateb k dané dopravě.

4.2.1. Obdobně lze změnit i typ platby přímo v Driverovi. Přes tři tečky u objednávky se zobrazí možnost na změnu typu platby.

 

4.1.2. Zobrazí se nabídka dostupných typů plateb k dané dopravě. 

5. Automatické doručení objednávky jednu až dvanáct hodin po požadovaném času doručení.
Pokud chtěl zákazník objednávku na 11:00, objednávka dle nastavení automaticky změní stav na “Doručeno.” Je to proto, aby se nestávalo, že objednávka zůstane nedoručena a celý proces nedošel až do konce. Uděláte-li v Terminálu uzávěrku před automatickým doručením objednávky, systém vás upozorní na to, že do uzávěrky nebudou zahrnuty objednávky, které nebyly doručeny. Můžete se tedy vrátit, a objednávky označit jako doručené.
Objednávky stornované nebo označené jako nedoručené se do stavu automatického doručení nedostanou. V tomto stavu zůstávají.

 
Jakmile poprvé spustíte novou verzi, tak se celá vaše licence přepne do nového režimu. Proto, pokud byste měli aplikaci nainstalovanou na více zařízeních, tak tam, kde neaktualizujete, přestane systém korektně fungovat. Nezapomeňte prosím tedy informovat svůj personál.
Automatické doručení, o kterém píšeme výše, bude standardně nastaveno u všech licencí na 12 hodin. Pokud budete chtít tento limit změnit, nastavení najdete v CMS, případně samozřejmě vyřešíte s naší podporou.